ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

کارتهای پایان خدمت قابل ترجمه رسمی و تایید هستند. کارت های قدیمی پایان خدمت که هوشمند نیستند برای تاییدات لازم است تعویض شوند. برای ترجمه کارت پایان خدمت به زبان آلمانی یا هر زبان دیگری با ما تماس بگیرید.