Monthly Archives: June 2020

دارالترجمه ارزان

دارالترجمه ارزان / دارالترجمه رسمی / دارالترجمه آلمانی / ترجمه / مترجمی / آلمانی / ترجمه اسناد / ترجمه حقوقی / ترجمه ارزان

دارالترجمه ارزان دارالترجمه ارزان دلیل بر بی کیفیت بودن ترجمه نیست. برخی از موسسات به دلیل مشتریان کم خود اقدام به گرفتن هزینه های گزاف از مشتریان خود می کنند که این کار باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد دارالترجمه حقوقی همچنین پاسخگو بودن شرکت در قبال متونی که تحویل مشتری می دهد بسیار مهم می […]

 دارالترجمه رسمی تهران

 دارالترجمه رسمی تهران / دارالترجمه آلمانی / ترجمه رسمی / ترجمه آلمانی / مترجمی آلمانی / ترجمه حقوقی / ترجمه بازرگانی / دارالترجمه

 دارالترجمه رسمی تهران نخستین دارالترجمه رسمی تهران که اولین دارالترجمه در ایران نیز محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۱۶ شمسی دایر گردید. دارالترجمه یا دفتر ترجمه رسمی، سازمان یا موسسه ای است که وظیفه عمده آن برگرداندن متون از زبان مبدا به زبان مقصد است. با عنایت به ماده ی ۳۳ آیین نامه ی اجرایی […]