ترجمه دانشنامه پزشکی

برای ترجمه رسمی دانشنامه پزشکی خود میتوانید به دارالترجمه پرشیا مراجعه کنید. در صورتی که بخواهید تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برای ترجمه دانشنامه پزشکی خود بگیرید لازم است که مهر بلامانع بودن ترجمه توسط وزارت بهداشت به دانشنامه شما زده شود. بدین منظور باید به ساختمان وزارت بهداشت واقع در شهرك غرب، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.

در صورتی که بخواهید گواهینامه های تخصصی خود را نیز ترجمه کنید، شرایط همانند ترجمه دانشنامه است. پزشکان دارای بورد و بدون بورد که گواهینامه خود را دریافت کرده اند می توانند گواهینامه خود را ترجمه کنند. دارالترجمه پرشیا صدها دانشنامه و گواهینامه تخصصی را برای پزشکان ترجمه کرده است.