ترجمه شناسنامه

دارالترجمه رسمی پرشیا ترجمه رسمی انواع شناسنامه قدیمی و جدید را با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه انجام می دهد. شناسنامه های ایرانی دارای چندین شکل و قالب هستند که دلیل آن زمان صدور شناسنامه ها است. هیچ تفاوتی از نظر اعتبار میان شناسنامه های قدیمی و جدید وجود ندارد و همه آنها قابل تایید و ترجمه هستند. البته شناسنامه های صادره قبل از انقلاب  تنها در صورت تعویض قابل ترجمه و تایید رسمی هستند. ما در دارالترجمه سفیران ترجمه شناسنامه های شما را به انواع زبانها مانند انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، ترکی استانبولی، روسی، کردی، تایلندی و … انجام می دهیم و در صورت نیاز به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه می رسانیم. شناسنامه های خود را برای ترجمی رسمی تنها به دارالترجمه های رسمی مورد تایید قوه قضائیه بسپارید زیرا ممکن است از مشخصات و شناسنامه شما سوء استفاده شود.