دارالترجمه انگلیسی

دارالترجمه رسمی پرشیا ارائه دهنده ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک، قراردادها، متون، مقالات، کتب و ویراستاری از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی است. ترجمه رسمی برای متقاضیان توسط مترجم رسمی انگلیسی قوه قضائیه انجام می شود.

دارالترجمه پرشیا برای ترجمه زبان انگلیسی، با مترجم رسمی زبان انگلیسی تراز اول کشور همکاری می نماید.