برای فارسی زبانان/دارالترجمه رسمی

خدمات دارالترجمه رسمی پرشیا ترجمه رسمی مدارک به زبان آلمان فوری, ترجمه رسمی

مدارک به زبان آلمان ارزان، دارالترجمه رسمی آلمان، دارالترجمه رسمی بلژیک, دارالترجمه رسمی کبک, دارالترجمه رسمی آلمانی مترجم فارسی

به آلمانی در نهایت ترجمه متون آلمانی به فارسی یا بالعکس با سامانه سفارش آنلاین ترجمه تجربه کنید.

ترجمه رسمی آلمانی ، صدور رسمی ترجمه اسناد دارای تاییداتی قانونی است که گواه بر

صحت ترجمه آلمانی می باشد. ترجمه های تایید شده ، اغلب مورد نیاز سازمان های دولتی، نهادهای قانونی، پزشکی و…است.. از جمله اسناد و مدارکی که

ممکن است نیاز به ترجمه گواهی شده (رسمی) آلمانی داشته باشند عبارتند از: مدارک تحصیلی، مدارک پذیرش، گواهی تولد و مرگ، اظهارات، اسناد گمرک و

مهاجرت، سند ازدواج، سند طلاق، قراردادهای حقوقی، پرونده های پزشکی، پرونده های مالی، اسناد املاک، اجاره نامه ها و قراردادها، پرونده های پلیس و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید از خدمات دارالترجمه  انگلیسی ، دارالترجمه فرانسوی ، دارالترجمه آلمانی ، دارالترجمه ترکی ، دارالترجمه اسپانیایی و دارالترجمه عربی بهرمنده شوید

گفتنی است، ترجمه رسمی اسناد و مدارک از فارسی به زبان آلمانی یا از آلمانی به فارسی

دارالترجمه رسمی آلمانی

دارالترجمه رسمی

در راستای خدمات ترجمه برای مهاجرت آلمان ، دارالترجمه پرشیا

ترجمه رسمی مدارک به زبان آلمانی با مهر مترجم رسمی مورد تایید قوه قضاییه، با

تایید دادگستری، تایید وزارت امورخارجه ، با تایید سفارت با کیفیت، دقت و سرعت

هدف دارالترجمه رسمی پرشیا در ارایه خدمات به مشتریان خود می باشد

ترجمه اسناد و مدارک /مترجمی انگلیسی /مترجمی آلمانی /ترجمه شماسنامه / مترجم آلمانی / ترجمه سند ازدواج / ترجمه شفاهی / ترجمه آلمانی

1- گواهی کار از ارگانهای دولتی

2- گواهی سوء پیشینه

3- سند ملکی

4- وکالتنامه

5- برگه معاملات قطعی

6- ترجمه و تأیید پروانه مطب و پروانه دائم پزشکی

7- مبایعه نامه، اجاره نامه، اقرار نامه و تعهد نامه

8- استشهادیه

9- احکام

10-کلیه گواهی‌های مالی

11-کلیه مدارک شرکتها، اساسنامه، شرکت نامه , …

12-ترازنامه‌های مالی شرکت‌ها

13-مدارک صادره از سایر کشورها

14-ترجمه فوری اسناد و مدارک از زبان آلمانی و بلعکس

15-

دارالترجمه رسمی / ترجمه رسمی / مترجمی آلمانی / دارالترجمه آلمانی / آلمان / آلمانی / دارالترجمه پرشیا / ترجمه فوری/مترجم آلمانی
دارالترجمه رسمی / ترجمه رسمی / مترجمی آلمانی / دارالترجمه آلمانی / آلمان / آلمانی / دارالترجمه پرشیا / ترجمه فوری/مترجم آلمانی

ترجمه رسمی مدارک به زبان آلمانی با مهر مترجم رسمی مورد تایید قوه قضاییه

16-ترجمه رسمی مدارک به زبان آلمانی با تایید دادگستری

17-ترجمه رسمی مدارک به زبان آلمانی با تایید وزارت امورخارجه

18-ترجمه رسمی مدارک به زبان آلمانی با تایید سفارت

ترجمه اسناد / ترجمه کارت بازرگانی / مترجمی رسمی آلمانی / ترجمه شفاهی / مترجمی زبان آلمانی / ترجمه شناسنامه / ترجمه فیش حقوقی / ترجمه بازرگانی / ترجمه دیپلم / ترجمه بانکداری /دارالترجمه فوری / ترجمه گذرنامه / ترجمه زبان آلمانی / مترجمی آلمانی / دارالترجمه رسمی /ترجمه رسمی / دارالترجمه آلمانی.

ترجمه رسمی آلمانی

در دارالترجمه رسمی آلمانی به صورت کاملا فوری انجام می گیرد و دارالترجمه رسمی پرشیا به عنوان مرکز اصلی ترجمه رسمی قوه قضاییه و

با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص زبان را در کوتاه ترین زمان ممکن و با مناسبت ترین قیمت به شما مشتریان و هم میهنان عزیز ارائه نماید

دارالترجمه آلمانی

دارالترجمه رسمی آلمانی

خدمات ترجمه

انواع دارالترجمه آلمانی

دارالترجمه‌ها بر دو نوع هستند. برخی کارهای رسمی و برخی کارهای غیررسمی را انجام می‌دهند. کارهای رسمی یعنی ترجمه اسناد و متونی که ترجمه آنها منوط به تاییدیه مترجم رسمی و پس از آن دادگستری و وزارت امور خارجه (در ایران) است. این

دارالترجمه‌ها به لحاظ فنی، باید به اداره فنی دادگستری پاسخگو باشند و این مرجع، نهاد رسیدگی کننده

به شکایات ارباب رجوع می‌باشد. برخی از دارالترجمه‌ها نیز صرفاً امور دانشجویی و مقالات

و کتب را ترجمه می‌کنند که البته مسئولیت حقوقی در باب ترجمه‌های نادرست بر عهده آنها نیست (در ایران) و در صورت بروز اشتباه در کار ترجمه، اداره فنی دادگستری نمی‌تواند پیگیر شکایات باشد و اساساً شکایت از این مراکز را نمی‌پذیرد چون اصالتاً معتقد بر غیرقانونی بودن آنها است و باید شکایت رو از طریق دادگاه پیگیری نمود

دارالترجمه / دارالترجمه فوری / ترجمه فوری / دارالترجمه آلمانی / آلمانی / مترجمی / دارالترجمه پرشیا / دارالترجمه پرشیا / زبان آلمانی

آموزش ترجمه آلمانی / ترجمه شناسنامه / ترجمه کارت ملی / ترجمه رسمی گذرنامه