ترجمه اسناد و مدارک

دارالترجمه پرشیا ترجمه مدارک و اسناد، آگهی تغییرات، فیش حقوقی، قراردادهای کاری، ترازنامه شرکت ها، صورت های مالی و… را انجام می دهد. برخی از مشتریان علاوه بر ترجمه رسمی، خواهان تایید ترجمه رسمی توسط دادگستری (قوه قضائیه) و وزارت امور خارجه هستد. این عزیزان باید توجه داشته باشند که اینکار نیازمند برقراری شرایطی و یا ارائه برخی از مدارک تکمیلی برای برخی اسناد است.