ترجمه دیپلم

ترجمه دیپلم / ترجمه ریز نمرات / ترجمه پیش دانشگاهی / ترجمه آلمانی / ترجمه رسمی / ترجمه رسمی دیپلم / ترجمه رسمی / پیش دانشگاهی

ترجمه دیپلم

ترجمه دیپلم

بسیاری دانشگاه های خارجی در فرایند ارائه پذیرش به دانشجویان از آن ها علاوه بر مدارک دیگر

ترجمه رسمی مدارک مربوط به دوره دبیرستان، پیش دانشگاهی، دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی را نیز

درخواست می کنند. ترجمه مدارک دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی شامل ترجمه رسمی کارنامه و ریزنمرات

دوره سه ساله دبیرستان و کارنامه و ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی و هم چنین ترجمه رسمی

مدرک دیپلم و مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی ترجمه مقالات آلمانی می شود. دارالترجمه رسمی تهران برای افرادی که دوره دبیرستان را در دوره نظام قدیم

سپری کرده اند کارنامه دوره 4 ساله دبیرستان و مدرک دیپلم مورد نیاز است. در مواردی که افراد دسترسی

به کارنامه و ریزنمرات دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی ندارند می توانند از طریق مدرسه خود کارنامه و

ریزنمرات المثنی و مجدد دریافت کنند. در صورتی که مدرسه مورد نظر منحل شده

باشد می توان از طریق آموزش پرورش منطقه تحصیلی اقدام به اخذ ریزنمرات نمود

دارالترجمه آلمانی

 

دارالترجمه رسمی

بعد از درخواست پرونده ای برای شما در کارتابل دارالترجمه رسمی

ایجاد می گردد و بعد از تایید الکترونیکی سوابق شما توسط آموزش و پرورش تاییدیه شما توسط دارالترجمه رسمی

همراه مدارک جهت تایید به دادگستری ارسال می گردد. توجه داشته باشید که در این مرحله تمامی فرایند

به صورت الکترونیکی انجام می شود و تاییدیه به صورت فیزیکی و یا از طریق پست ارسال نمی گردد

مشتریان محترم توجه داشته باشند بعد از درخواست ریزنمرات نیازی به مهر آموزش و پرورش منطقه

یا استان بر روی آن نیست و تنها وجود مهر مدرسه روی کارنامه نیز کافی است زیرا تمامی فرایند استعلام به

صورت الکترونیکی از طریق تاییدیه تحصیلی توسط دفاتر پیشخوان دولت برای دارالترجمه رسمی ارسال می گردد

مدارک دبیرستان را می توان به 3 صورت پلمب نمود

ترجمه دیپلم / ترجمه ریز نمرات / ترجمه پیش دانشگاهی / ترجمه آلمانی / ترجمه رسمی / ترجمه رسمی دیپلم / ترجمه رسمی / پیش دانشگاهی
ترجمه دیپلم / ترجمه ریز نمرات / ترجمه پیش دانشگاهی / ترجمه آلمانی / ترجمه رسمی / ترجمه رسمی دیپلم / ترجمه رسمی / پیش دانشگاهی

 کارنامه سه ساله دبیرستان، مدرک دیپلم، کارنامه پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی

همه با هم در یک پلمب قرار داده شوند. در 90 درصد موارد مشتریان این نوع از پلمب را درخواست می کنند

بسیاری از سفارت ها مدارک را به این صورت تحویل می گیرند. هم چنین در این روش در هزینه های تاییدات نیز صرفه جویی می گردد

 کارنامه سه ساله دبیرستان و مدرک دیپلم با هم پلمب شوند و کارنامه پیش دانشگاهی و مدرک پیش دانشگاهی

نیز با هم پلمب شوند که در این صورت 2 پلمب تحویل مشتری می گردد

 هر کدام از مدارک جدا پلمب شوند یعنی در مجموع 4 پلمب تحویل مشتری می گردد. (از لحاظ هزینه تاییدات این روش بیشترین هزینه را خواهد داشت.)

ترجمه کارت پایان خدمت

ترجمه رسمی ریز نمرات و مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به چند صورت امکان پذیر است

 دارالترجمه ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی همراه با مهر تاییدیه وزارت دادگستری

 مترجمی رسمی همراه با مهر مترجم رسمی و تاییدیه دادگستری و تاییدیه وزارت امور خارجه

در صورتی که نیاز به تایید دادگستری و یا وزارت امور خارجه باشد می بایست قبل از ارسال

برای فرایند تایید اقدام به اخذ تاییدیه تحصیلی نموده و همراه با مدارک به دارالترجمه رسمی نوید ارائه دهید. برای

اخذ تاییدیه تحصیلی می توانید به هر کدام از دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر در سراسر کشور

مراجعه کنید و درخواست تاییدیه تحصیلی برای دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی به منظور ارائه به دفتر

ترجمه رسمی نمایید. لازم به ذکر است که بعد از درخواست 2 رسید به شما تحویل می شود که

لازم است نزد خود نگاه دارید

 ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *