ترجمه رسمی دانشنامه

دارالترجمه آلمانی / ترجمه رسمی دانشنامه / مترجمی آلمانی / ترجمه آلمانی / ترجمه شفاهی / مترجم شفاهی / ترجمه حقوقی / دارالترجمه پرشیا

ترجمه رسمی دانشنامه

ترجمه رسمی دانشنامه

مدارک کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری صادره از وزارت

علوم ، تحقیقات و فناوری: درصورت تایید این مدارک توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تایید می باشد.
مدارک کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری صادره ازدانشگاه ازاد اسلامی: درصورت

تایید این مدارک توسط سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی کل تهران ترجمه و تایید می شوند
مدارک صادره از سازمان فنی حرفه ای : گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی

و حرفه‌ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید می‌باشد
مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه‌های آن در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء

معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.
مدارک صادره از دانشگاه‌های غیرانتفاعی: مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات

دارالترجمه آلمانی / ترجمه رسمی دانشنامه / مترجمی آلمانی / ترجمه آلمانی / ترجمه شفاهی / مترجم شفاهی / ترجمه حقوقی / دارالترجمه پرشیا
دارالترجمه آلمانی / ترجمه رسمی دانشنامه / مترجمی آلمانی / ترجمه آلمانی / ترجمه شفاهی / مترجم شفاهی / ترجمه حقوقی / دارالترجمه پرشیا

و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.
مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران: مدارک مزبور با تأیید اداره

کل امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور: مدارک مزبور با تأیید اداره

امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است

دارالترجمه رسمی تهران

نکات مهم در ترجمه  دانشنامه

مطابق با آخرین دستورالعمل دادگستری ترجمه دانشنامه تنها در صورت وجود ریزنمرات قابل تایید است ؛ بنابراین

در صورتی که قصد دارید ترجمه دانشنامه خود را به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه برسانید

قبل از ارائه دانشنامه به دارالترجمه نسبت به گرفتن ریزنمرات مرتبط با دانشنامه از دانشگاه مربوطه

اقدام نمایید تا زمان را از دست ندهید و از نظر زمانی در مضیقه قرار نگیرید .
نکته قابل توجه این است که دانشنامه دانشگاه آزاد که هلوگرام دارد نیاز به تایید دانشگاه آزاد ندارد

اما در صورتی که دانشنامه دانشگاه آزاد فاقد هلوگرام باشد نیاز است که دانشنامه شما

توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید بشود تا بتوان آن را ترجمه رسمی نمود و

کلیه دانشنامه های دانشگاه آزاد مربوط به هر شهری که باشد در صورت نداشتن

هولگرام باید به تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در تهران برسد.
کلیه دانشنامه های دانشگاه های دولتی باید به تایید وزارت علوم برسند ؛ برای گرفتن تاییدیه وزارت علوم

باید در ابتدا در سایت وزارت علوم ثبت نام نمایید و مطابق با زمانی که به شما در

وبسایت اعلام می شود به وزارت علوم مراجعه کرده و نسبت به تایید کردن مدرک خود اقدام کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دارالترجمه پرشیا تماس فرمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *