ترجمه رسمی سند طلاق

ترجمه رسمی سند طلاق / مترجمی آلمانی / مترجمی زبان آلمانی / ترجمه رسمی / مترجمی رسمی / دارالترجمه رسمی / دارالترجمه پرشیا / ترجمه آلمانی

ترجمه رسمی سند طلاق

ترجمه رسمی سند طلاق

آمار بالای طلاق در کشور این روزها اتفاق رایجی است، که پیدا کردن راه حل و جلوگیری از افزایش رو به رشد آن امری ضروری است. ترجمه رسمی سند طلاق نیز امروزه توسط بیشتر دارالترجمه طی مراحلی مشخص انجام میشود، که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

طلاق به معنی جدایی رسمی و قانونی زن و شوهر از یکدیگر است که به دنبال آن بسیاری از حقوق متقابل طرفین نسبت به یکدیگر که در دوران زندگی مشترک وجود داشت به پایان می رسد. خاتمه دادن به ازدواج با صدور سند طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق قابل اجرا و به رسمیت شناخته شده است.

براساس قوانین حاکم برکشورها طلاق به شیوه های مختلف انجام می شود، که در

بیشتر کشورها نیاز به تایید رسمی از سوی یک مرجع حقوقی مانند دادگستری دارد. طلاق میتواند

دلایل متفاوتی داشته باشد، اما ازدواج های زود هنگام، خیانت، مشکلات مالی، عدم تفاهم، اعتیاد و… از دلایل اصلی پایان دادن به زندگی مشترک است

ترجمه اسناد / ترجمه کارت بازرگانی / مترجمی رسمی آلمانی / ترجمه شفاهی / مترجمی زبان آلمانی / ترجمه شناسنامه / ترجمه فیش حقوقی / ترجمه بازرگانی / ترجمه دیپلم / ترجمه بانکداری /دارالترجمه فوری / ترجمه گذرنامه / ترجمه زبان آلمانی / مترجمی آلمانی / دارالترجمه رسمی /ترجمه رسمی / دارالترجمه آلمانی

سند طلاق چیست؟

به سندی رسمی که طبق قانون در دفاتر طلاق، ازدواج بین زن و مرد را باطل می کند، سند

ترجمه رسمی سند طلاق / مترجمی آلمانی / مترجمی زبان آلمانی / ترجمه رسمی / مترجمی رسمی / دارالترجمه رسمی / دارالترجمه آلمانی /دارالترجمه پرشیا / ترجمه آلمانی
ترجمه رسمی سند طلاق / مترجمی آلمانی / مترجمی زبان آلمانی / ترجمه رسمی / مترجمی دارالترجمه آلمانی /رسمی / دارالترجمه رسمی / دارالترجمه پرشیا / ترجمه آلمانی

طلاق گفته می شود. سند طلاق سفید رنگ است و اصل آن در یک نسخه رسمی صادر و به طرفین داده می شود

دارالترجمه رسمی / مترجمی زبان آلمانی /رشته زبان آلمانی / آموزش ترجمه آلمانی / ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه آلمانی سند

ترجمه رسمی سند طلاق برای افرادی که قصد خروج و یا مسافرت به خارج از کشور را دارند دارای

شرایط و مراحل خاصی است. از مدارک مهمی که زنان یا مردان مطلقه باید برای

خروج از کشور به سفارتخانه ها ارائه دهند، ترجمه رسمی سند طلاق است.

برای ترجمه رسمی این سند ارائه اصل آن الزامی است. اما اگر برای ترجمه رسمی سند طلاق

به تایید وزارت امورخارجه و دادگستری هم نیاز باشد، فرد ملزم است شناسنامه خود را

که طلاق در آن ثبت شده است، حتما همراه با اصل سند طلاق به درالترجمه رسمی پرشیا ارائه دهد

حال اگر فرد به سند طلاق دسترسی نداشته و یا اصل سند را گم کرده باشد، میتواند از

طریق دفتر رسمی طلاق که طلاق در آن ثبت شده است، درخواست صدور رونوشت سند طلاق را بدهد

رونوشت سند طلاق برگه ای ست کاملا مشابه با سند طلاق که کلیه مطالب ذکر شده در سند

رسمی طلاق را شامل می شود و توسط دفاترطلاق با مهر رسمی ترجمه زبان آلمانی آن دفتر قابل دریافت است

ترجمه زیرنویس / بهترین دارالترجمه / ترجمه شفاهی آلمانی / سفارتخانه / ترجمه آلمانی تخصصی / ترجمه تخصصی امور بانکی / ترجمه رسمی کارت بازرگانی

شرایط کلی ترجمه رسمی

برای ترجمه سند طلاق توسط دارالترجمه میرپارس و همچنین دریافت تاییدیه از سوی دادگستری

و وزارت امور خارجه، ارائه اصل سند و شناسنامه یکی از طرفین که طلاق در آن قید شده است الزامی می باشد

در صورت مفقود شدن برگه طلاق و داشتن رونوشت، شخص مراجعه کننده اگر برای ترجمه رسمی

رونوشت طلاق خود به دریاقت تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز داشته

باشد، حتما باید اصل رونوشت و شناسنامه ی یکی از طرفین که طلاق در آن ثبت شده است را ارائه نمایید

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ترجمه رسمی رونوشت و سند طلاق شما

میتوانید با دفتردارالترجمه رسمی پرشیا تماس بگیرید و سوالات خود را با کارشناسان مربوطه

مطرح کنید، همچنین تعرفه ترجمه رسمی را مشاهده کنید

 / دارالترجمه رسمی فوری / خدمات ترجمه آلمانی / مترجمی رسمی آلمانی / ترجمه تخصصی جهانگردی / ترجمه دیپلم / ترجمه رسمی / ترجمه رسمی دانشنامه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *